2016-07-07

Dane teleadresowe

CENTRALA TELEFONICZNA 58 555-75-20

ADMINISTRACJA

Sekretariat Dyrekcji    58 555-75-21
FAX 58 551-14-26
Dział Ekonomiczno-Finansowy 58 555-75-30
Dział Kadr 58 555-75-24
Dział Informatyki i Statystyki    58 555-75-25
Dział Gospodarczy    58 555-75-26
Dział Techniczny    58 555-75-27
Dział Zamówień Publicznych    58 555-75-28

ODDZIAŁY SZPITALNE DLA DOROSŁYCH

Izba Przyjęć 58 555-75-50
I Oddział Reumatologiczny 58 555-75-43
FAX 58 555-75-41
II Oddział Reumatologiczny 58 555-75-73
FAX 58 551-12-06
III Oddział Reumatologiczny 58 555-75-83
FAX 58 551-50-72

ODDZIAŁY SZPITALNE DLA DZIECI

Oddział Reumatologiczny    58 522-62-81
Oddział Rehabilitacyjny    58 522-67-91
FAX 58 522-62-84

PRZYCHODNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

Rejestracja    58 555-75-55
Pielęgniarka Naczelna    58 555-75-65

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

Rejestracja    58 555-76-05
Palnowanie zabiegów 58 555-76-04
Sala gimnastyczna 58 555-76-07
Kriokomora 58 555-76-10
Basen 58 555-76-18

PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA

Rejestracja / Planowanie zabiegów 58 555-75-04

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia RTG 58 555-75-66
Pracownia USG 58 555-75-66
Punkt badań laboratoryjnych    58 555-76-08
Pracownia densytometryczna    58 555-76-09

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się