2017-02-19

Instrukcja

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Strona podmiotowa (czyli prowadzona przez podmiot do tego zobowiązany przepisami prawa) Biuletynu Informacji Publicznej jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja treści związanych z obowiązkami wynikającymi z w/w Ustawy oraz z innych ustaw Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona główna portalu podmiotowego Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

 1. Pasek informacyjny (u góry strony) zawierające (patrząc od lewej):

 • odsyłacz do głównej strony portalu,

 • wyszukiwarkę treści w obrębie portalu

 • elementy sterowania wyglądem stron portalu (wybór wielkości czcionki, wybór innego języka - jeśli udostępniono

 1. Nazwa podmiotu zobowiązanego do prowadzenia portalu BIP.

 2. Informacja o przeglądanej aktualnie stronie portalu (np.: "Strona główna", lub "Strona główna > Organizacja").

 3. Menu użytkownika (po stronie lewej ekranu) służące do wyboru strony portalu zgodniez zakresem treści zamieszczonym na liście głównej menu. Menu ma formę rozwijanych list; po najechaniu kursorem na nazwę strony pojawia się lista podstron, a wyboru dokonuje się najeżdżając na nazwę podstrony i zatwierdzając wybór naciśnięciem lewego klawisza myszki.

 4. Stopka informacyjna zawierająca logo i nazwy podmiotów współpracujących.

Każda z wyświetlanych w centralnej części ekranu stron portalu ma formę planszy otoczonej ramką. Zawiera ona w górnej części nagłówek, a po jego lewej stronie datę opublikowania planszy (strony).
Natomiast w prawej części, patrząc kolejno od prawej strony znajduje się:

 • ikona pozwalające na przetworzenie aktualnie widocznej treści do pliku w formacie pdf (uniwersalny plik do odczytu bezpłatnym programem PDF Reader firmy  Adobe),

 • ikona umożliwiająca wysłanie treści do drukarki,

 • ikona wyświetlająca listę zmian dokonanych w treści,

 • link "metadane" wyświetlający planszę z informacjami o dacie i osobach odpowiedzialnych za wytworzenie opublikowanej treści.

Poniżej, w centralnej części ramki zamieszczona jest treść informacji publicznej.

W trakcie korzystania z portalu w każdej chwili można powrócić na główną stronę portalu klikając myszką na logo BIP w lewym górnym rogu strony.

W razie nie znalezienia poszukiwanej informacji prosimy o kontakt bezpośredni z naszym podmiotem pod adresem wskazanym na stronie głównej naszego portalu BIP.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się