2016-07-07

Władze Spółki

 

Prezes Zarządu Spółki
 

lek. med. Barbara Gierak-Pilarczyk
 
Dyrektora Administracyjno-Techniczny mgr Danuta Szkutnik

Dyrektor Finansowy

mgr Grażyna Użarowska

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

mgr Agnieszka Bronk

 

KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

 

Kierownik Działu Kadr Danuta Szostakowska
Kierownik Działu Gospodarczo-Tecznicznego mgr inż Aneta Lewandowska
Kierownik Działu Informatyki i Statystyki mgr Żaneta Danilewicz-Błońska
Kierownik oddziału reumatologicznego I lek. med. Aleksandra Multan
Kierownik oddziału reumatologicznego II lek. med. Grażyna Kot
Kierownik oddziału reumatologicznego III dr n.med. Małgorzata Sochocka-Bykowska
Kierownik oddziału reumatologicznego dla dzieci lek. med. Małgorzata Boćkowska
Kierownik oddziału rehabilitacji dla dzieci dr n.med. Agata Koronowska-Deja
Kierownik Przychodni Wielospecjalistycznej lek. med. Donata Licznerska-Chabior
Kierownik Działu Rehabilitacji lek. med. Teresa Adamowska-Puchała
Kierownik Apteki mgr Justyna Kaliszan

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się